Hayvancılık Sigortaları

Hayvan Hayat Sigortası

  • Hayvan Sigortaları %50 Devlet Destekli Hayvan / Hayat Sigortası genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan;
  • Her Türlü Hayvan Hastalıkları,
  • Gebelik ve Doğum,
  • Cerrahi Müdahale,
  • Kazalardan Böcek ve Yılan Sokması,
  • Zehirli Çayır Otları ve Yeme Bağlı Zehirlenmeler,
  • Her Türlü Doğal Afet ve Güneş Çarpmaları,
  • Yangın ve İnfilak Sebebiyle Meydana Gelen Ölüm,
  • Mecburi Kesim,
  • Teknik Şartlar Çerçevesinde Yavru Atma riskleri teminat altına alınmaktadır.