Tarım Sigortaları

Dolu Sigortası

 • Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi teminat altına alır.
 • Sigorta Teminatı, tarlada yetiştirilen ve aşağıda yazılanların dışında kalan bütün ekilmiş tarım ürünlerinde filizlenme ile,
 • Bağlarda tomurcukların uyanması ile, Meyvelerde çiçeklenmenin son bulması ile, Fideler ve fidanların tutması ve ile başlar.
 • Sigortalı ürünlerin hasadının yapılması (biçilmesi, sökülmesi, toplanması ve koparılması) veya ürün veya ürünlerin tümünde tam hasar oluşması ile sona erer.
 • Teminatın başlaması; teklif formunun müşteri / acente tarafından şirketimiz genel müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine fakslanması veya postalanması ile başlar.

Tarım – Cam Sera Sigortası

 • Dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme teminat altına alınır.
 • Sigorta Başlangıcı;
 • Sera Ön Bilgi Formu ve Üretim Planın şirketimize postalanması veya fakslanması ile başlar.
 • Sigorta süresi 1 yıldır.
 • Üretim planı eksiksiz olarak tam olarak doldurulmalıdır.
 • Seraların sigortalanabilmesi için sigortalanırken içerisinde ürün olması gerekmektedir.