Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Bu sigorta, sigorta ettireni sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda;

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.' nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.
  • Bu tanım çerçevesinde işletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.

Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?

  • Sigortalının kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?

  • 3. şahıs mali mesuliyet poliçesini oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki işyerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri yaptırabilir.