Yabancı Sağlık Sigortaları

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Sağlık Sigortası

 • 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Bu kapsamda; Özpınarlar Sigorta olarak “Sağlık Dostu” poliçemizle sağlığınızı güvence altına aldık!
 • Sağlık Dostu Sigortası ile; hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavi masraflarınıza teminat veriyor ve ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz.

Teminat Tablosu

 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Ameliyat
 • Hastane Tedavi
 • Hastane Oda-Refakatçi
 • Yoğun Bakım
 • Özellikli Tedavi (Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz)
 • Anjiografi
 • Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Teşhis
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale
 • Diğer Teminatlar
 • Trafik Kazası Sonucu Diş
 • Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Evde Hemşire Bakım
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
 • Suni Uzuv ve Protez
 • Kontrol Mamografisi / PSA
 • Yurtdışı Yatarak
 • Yurtdışı Ayakta

Teminat Limiti

 • Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.
 • Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.